24/mar

Viktig Information!

BESÖKSFÖRBUD

Med anledning av den snabba utveckling av COVID-19 (coronanviruset) där Folkhälsomyndigheten höjt risknivå till mycket hög risk för samhällsspridning, har vi på Hammarbygruppen beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att om möjligt minska risken för smitta.

Hammarbygruppen har beslutat att INFÖRA BESÖKSFÖRBUD till Hammarbygården och Hammarbyslottet tills vidare.

FÖR DIG SOM NÄRSTÅENDE ELLER BESÖKANDE INNEBÄR DET ATT DU INTE KAN BESÖKA VÅRA VERKSAMHETER.

ALLTID FINNS MÖJLIGHET TILL KONTAKT VIA TELEFON ELLER ANNAT MEDIA.

Vi bedömer att besökrestriktionerna i nuläge är nödvändiga för att begränsa risken för att våra äldre och sjuka drabbas av smitta.

VI BER DIG RESPEKTERA DESSA

Hammarbygruppen arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändig.

Genom att vara extra fösiktiga i kontakten med andra kan risken att bli sjuk minskas. Det är framförallt äldre personer, och med bakomliggande sjukdom som hjärt- kärlsjukdom, diabetes, koronisk lungsjukdom och högt blodtryck, som kan drabbas hårdare om de smittas av coronaviruset.

Anhöriga bör undvika besök på sjukhus och äldreboende, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymptom. Att undvika onödig besökskyddar de mest sårbara.

Stor fokus måste läggas på att varna de som kan drabbas allra hårdast. Som sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

De som arbetar i vården ska inte gå till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion.

Leverantörer som skall lämna gods på anvisad avlastningsplats eller uppdragsgivare som skulle ha möte med boende skall ringa

Hammarbygårdens Korttidsboende 08-590 316 41 samt

HammarbySlott Vård och Omsorgsboende 0768-65 79 01.

RISKFAKTOR/SYMPTOM

Vänliga hälsningar & tack för Din omtanke  om de boende                                

Ledningen – Hammarbygruppen

 

Tillbaka till Startsidan